nadpis masáže Katka rehabilitace
 

Cvičení – rehabilitace

Cvičení zaměřené na potíže klienta, protažení zkrácených partií, posílení oslabených svalů, návrh cvičebního plánu na doma a do zaměstnání. Součástí je i aplikace měkkých technik. Vyšetření a zácvik metodou McKenzie.

Tento program je určen pacientům, kteří ukončili základní rehabilitaci v některém zdravotnickém zařízení nebo jsou jinak znevýhodněni obtížemi pohybového aparátu, a také těm, kdo se chtějí nadále zlepšovat pod odborným dohledem. V programu se podle Vašeho aktuálního zdravotního stavu mohou kombinovat cvičební prvky rehabilitační, uvolňovací i klasické posilovací.

Při rehabilitačním cvičení se neustále opakují a učí nové rehabilitační a kompenzační cviky, které pomohou k odstranění či zlepšení konkrétního problému. Důraz se klade na osvojování si technik, pomocí kterých je možno vést tělo ke zlepšení funkce a které zabrání opakovanému poškozování.

V programu rehabilitační cvičení se využívají cvičební pomůcky vybrané podle výsledku předchozího diagnostického vyšetření.

K prevenci celé řady problémů pohybového aparátu náleží též správná ergonomie při práci a denních činnostech. V lekcích se nacvičuje správné držení těla ve stoji a chůzi a dále pak při jednotlivých úkonech a běžných denních činnostech, jako je sezení, zvedání břemen či vstávání z lůžka.