nadpis masáže Katka rehabilitace
 

Klíč k životu

je v podstatě určitá forma řízené meditace a psychoterapie, která nám pomocí napojení na podvědomí a pomocí symbolů z podvědomí umožní pochopit skutečné jádro našich problémů. Učení Klíče k životu je studium a souběžně práce na sobě samém. Práce v Klíči je opravdu velmi hluboká, u každého člověka lze vždy nalézt klíčový okamžik zablokování vlastní energie, okamžik kdy ustrnul a zastavil se. Zde je příčina proč nyní a v této situaci nejsme spokojeni se svým okolím, s potomky, rodiči, partnerem, přáteli nebo kolegy v práci i se sebou samým a stále se potýkáme se svými obavami, zlozvyky, závislostmi a strachy.

Při terapiích používám původní metodiku Dr. J. Novákové, obohacenou dalšími prvky od terapeutky Vandy Prchalové, s níž jsem trvale v blízkém kontaktu a zúčastňuji se pravidelně jejích rozšiřujících kurzů a schůzek.

Změna:

Klíčem ke změně jako cíli našeho snažení, tedy k novému, zdravému a šťastnému životu, je uvolnění energetických bloků v daných časových úsecích. Uvolněnou energii je nutné využít k přebudování našich „programů chování“ (systému, přesvědčení,…) v současnosti, které často vycháízení z původních negativních prožitků. Člověk v KLÍČI K ŽIVOTU obdrží odpovědi na své (často potlačované) otázky i návod, jak se chovat jinak. Je k tomu ale zapotřebí, kromě změny uvědomění, také určitý čas a často i terapeutické techniky, které mu umožní nevrátit se znovu do starých stereotypů. Vše slouží především k uvolnění energie a její využití pro zlepšení našeho života teď a tady. Podle toho, kam energii vkládáme, tvoříme svoji novou realitu.

Terapie:

Nejprve si popovídáme a zjistíme, co je třeba řešit jako první. Potom pomocí svalového testu zjistím klíčové okamžiky, kdy došlo k potlačení nebo zablokování energie související s řešeným tématem.

Dále se pohodlně usadíte nebo si lehnete na lehátko a já budu váš průvodce, budu Vám klást otázky a pomocí symbolů, obrazů a pocitů, které k vám přicházejí z podvědomí, odkryjeme společně podstatu vašeho aktuálního problému.

Vše se písemně zaznamenává, Vaše odpovědi si odnesete s sebou domů a měly by zůstat důvěrné. Celé sezení trvá 60-90 minut. Protože se jedná o dlouhodobý proces, obržíte i úkoly na doma. Vše probihá jemně a bezpečně.